Ładowanie

TriMUN

Chcesz nauczyć się czynnie uczestniczyć w debatach? Chcesz poznać ciekawych i ambitnych ludzi z Polski i z całego świata? Zapraszamy na TriMUNa!

 

Co to jest MUN?

Model United Nations (MUN) jest symulacją obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas której uczniowie uczestniczą jako delegaci i reprezentują różne kraje, aby dyskutować i zajmować się globalnymi problemami. MUN zapewnia uczniom okazję do poszerzenia horyzontów na temat problemów globalnych, dyplomacji, stosunków międzynarodowych i pracy ONZ.

Jaki jest cel konferencji?

Celem MUNa jest edukacja uczestników na temat bieżących wydarzeń i problemów globalnych, a także rozwijanie zdolności przywódczych, komunikacyjnych i umiejętności krytycznego myślenia. Każdy komitet ma za zadanie opracować rozwiązania dla omawianego problemu i stworzyć rezolucję podsumowującą przebieg dyskusji.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w MUNie?

Po pierwsze, uczestnicy muszą zarejestrować się na stronie mymun.com i wybrać komitet oraz kraj, który chcą reprezentować. Kolejnym krokiem jest zrobienie researchu na temat reprezentowanego kraju, jego polityki i stanowiska w omawianym temacie.

Co się dzieje podczas konferencji?

MUN trwa dwa i pół dnia. Otwiera się i kończy zgromadzeniem ogólnym, na którym wszyscy uczestnicy konferencji muszą być obecni. Większość debat odbywa się jednak we własnym gronie każdego z komitetów. Każdy komitet ma swoją wydzieloną salę konferencyjną. W czasie obrad przewidziane są przerwy na kawę i dłuższa przerwa obiadowa. Obecni są delegaci z całej Polski, jak również z innych krajów.

Dlaczego powinieneś wziąć udział w TriMUN?

 • rozwiniesz umiejętności dyskusji i wystąpień publicznych;
 • zwiększysz swoją pewność siebie;
 • nauczysz się współpracować z nowo poznanymi osobami;
 • poznasz ludzi z całej Polski i innych krajów;
 • omówisz istotne kwestie o znaczeniu globalnym;

Konferencje MUN odbywają się na całym świecie. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w MUNach w Nowym Jorku (NYC MUN) i Londynie (UCL MUN).

Od 2011 roku grupa uczniów naszej szkoły organizuje trójmiejski MUN. Uczniowie III LO w Gdyni mają zatem niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia zarówno jako uczestnicy, jak i organizatorzy konferencji MUN.

Na co czekasz? Odwiedź stronę mymun.com i dołącz do TriMUN!

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji, odwiedź nasze media społecznościowe lub wyślij nam wiadomość na:

Would you like to learn how to actively participate in debates? Would you like to meet curious and ambituous people from all over Poland and around the world? We invite you to TriMUN!

 

What is a MUN?

Model United Nations (MUN) is a simulation of the United Nations where students participate as delegates and represent different countries to discuss and address global issues. A MUN provides a platform for students to broaden their horizons about global issues, learn about diplomacy, international relations, and the work of the United Nations.

What is the goal of the conference?

The goal of a MUN is to educate participants about current events and global issues along with developing leadership skills, communication, and critical thinking. Every committee has to find solutions to the issue adressed and create a resolution summarizing their proceedings.

What needs to be done to participate?

Firstly, participants have to sign up on mymun.com and choose a committee and the country that they wish to represent. The next step is doing research on the represented country, its policy, and position on the issue in question.

What happens during the conference?

The MUN lasts two and a half days. It is opened and closed with a General Assembly, which is a formal meeting all the participants have to be present at. However, most of the debates take place in each of the committees internally. Each committee has a distinguished conference room. The debates are punctuated with coffee breaks and one lunch break. Delegates come from all over Poland as well as other countries.

Why should you take part in TriMUN?

 • you will develop discussion and public speaking skills
 • your self confidence will increase
 • you will learn to cooperate with newly met people
 • you will meet people from all over Poland and other countries
 • you will discuss significant issues of global importance

MUN conferences take place all over the world. Our students had the opportunity to participate in New York City (NYC MUN) and London (UCL MUN).

Since 2011, a group of students of III LO in Gdynia organises Tricity MUN. Therefore, our students have the unique opportunity to have both the experience as participants as well as organizers of a MUN conference.

What are you waiting for? Visit mymun.com and join TriMUN!

For more information visit our social media our send us a message on:

Koordynator

Małgorzata Kubik

 • malgorzatakubik@lo3.gdynia.pl

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Skip to content