Ładowanie

Nauczyciele GDYŃSKIEJ TRÓJKI uczą najlepiej i najefektywniej na Pomorzu – wyniki EWD

NAUCZYCIELE GDYŃSKIEJ TRÓJKI UCZĄ NAJLEPIEJ i NAJEFEKTYWNIEJ NA POMORZU

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła 16 X 2021 r. WSKAŹNIKI EWD-EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ za okres 2019-2021

EWD to nazwa wskaźnika efektywności nauczania w danej szkole, a także nazwa zestawu technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Do wyliczenia tego wskaźnika wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów, np. 2019-2021. Najprościej rzecz ujmując wyniki egzaminu maturalnego (czyli wyniki „na wyjściu” ze szkoły) absolwentów danej szkoły maturalnej porównywane są z ich wynikami z egzaminu gimnazjalnego (czyli wynikami „na wejściu” do szkoły). Do publicznej wiadomości podaje się trzyletnie wskaźniki ze względu na większą rzetelność oszacowań tych wskaźników zależną w dużej mierze od liczby danych. Poza tym wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół. Wskaźniki EWD z uwagi na sposób ich obliczania służą do porównywania pracy dydaktycznej szkół.

Po raz kolejny okazało się, że najbardziej efektywnie i najlepiej na Pomorzu uczą nauczyciele w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz humanistycznych (j.polski, historia, wos) gdyńska Trójka osiągnęła najwyższe wskaźniki EWD w Trójmieście i na Pomorzu oraz w całej północnej części Polski, a także znalazła się w wąskim gronie kilku liceów o najwyższej wartości wskaźnika EWD w Polsce.

Licea w Trójmieście z najwyższym wskaźnikiem EWD (okres: 2019-2021)
 
źródło: www.ewd.edu.pl (dostęp 16 X 2021):

1. III Liceum Ogólnokształcące – Gdynia 12,4 (12,4 okres:2018-2020)

2. Gdańskie Liceum Autonomiczne 7,7 (10,2)

3. V Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 5,5 (4,5)

4. VI Liceum Ogólnokształcące – Gdynia 4,7 (5,9)

5. I Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 4,7 (3,7)

6. III Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 4,6 (6,3)

7. II Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 4,3 (2,3)

8. XX Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 4,0 (2,9)

9. II Liceum Ogólnokształcące – Sopot 3,8 (5,6)

10. VIII Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk 2,8 (2,3)

Bez wątpienia wartość EWD dla III LO w Gdyni byłaby jeszcze wyższa, gdyby w obliczeniach uwzględniano wyniki egzaminacyjne z języka angielskiego oraz innych języków obcych (w III LO nauczane są poza językiem angielskim także języki: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski) , a przede wszystkim gdyby uwzględniano wyniki matury międzynarodowej, do której przystępuje i znakomicie zdaje 25% wszystkich absolwentów gdyńskiej Trójki z każdego rocznika. W 2021 r. III LO w Gdyni ukończyło 205 absolwentów, którzy osiągnęli znakomite wyniki na maturze krajowej oraz na maturze międzynarodowej.

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO w Gdyni

Licea (wybrane) o najwyższym wskaźniku EWD w Polsce
łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz humanistycznych (j.polski, historia, wos ) okres: 2019-2021;
źródło: www.ewd.edu.pl (dostęp 16 X 2021):

LO 81 SGH Warszawa 14,6

XXVII LO Warszawa 14,5

V LO Kraków 13,0

III LO Gdynia 12,4

XIV LO Warszawa 12,3

XIII LO Szczecin 11,6

XVIII LO Warszawa 11,5

LXXXI LO Warszawa 11,0

2 Społ.LO Warszawa 10,9

XXXIII LO Warszawa 10,5

XIV LO Wrocław 10,4

VII LO Warszawa 10,3

XVII LO Warszawa 10,3

V LO Warszawa 10,3

VI LO Warszawa 10,1

VIII LO Warszawa 10,0

IX LO Warszawa 9,9

II LO Białystok 9,8

LXVII LO Warszawa 9,7

Uniwersyteckie LO Toruń 9,1

I LO Lublin 8,2

I LO Łódź 7,6

II LO Warszawa 7,1

…Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania oraz nazwa wskaźnika efektywności nauczania. Aby można ją zastosować, musimy zgromadzić wyniki dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. W modelu szacowania wskaźników EWD dla szkoły uwzględniamy informacje o wynikach egzaminacyjnych oraz dodatkowo informacje o płci ucznia oraz dysleksji.

Metoda EWD pozwala analizować wyniki nauczania w szkołach ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Postęp ten w poprawny statystycznie sposób pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej.

Wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół.

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Podobnie wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Jakie dane wykorzystywane są do szacowania wskaźników?

Do wyliczenia ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów, np. 2017-2019, ( 2018-2020, 2019-2021 ). Do publicznej wiadomości podano trzyletnie wskaźniki, że względu na większą rzetelność oszacowań tych wskaźników zależną w dużej mierze od liczby danych. Wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół…….”

źródło: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:co-pokazuje-ewd&catid=128&Itemid=262

Licea w Gdyni – wskaźniki EWD (okres: 2019-2021)
źródło: www.ewd.edu.pl: (dostęp 16 X 2021)

1. III LO 12,4 ( 12,4 okres:2018-2020 )

2. VI LO 4,7 (5,9)

3. LO Jezuitów 2,5 (-1,7)

4. II LO 1,8 (1,8)

5. Katolickie LO 1,4 (-1,2)

6. X LO 1,1 (0,8)

7. XIV LO -0,2 (-0,7)

8. I Akademickie LO -0,6 (0,8)

9. IX LO -7,0 (-7,6)

10. XVII LO -7,7 (-2,5)

11. V LO -9,7 (-7,9)

12. VII LO -12,5 (-5,9)

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Skip to content