Ładowanie

Nauczyciele „Gdyńskiej Trójki” uczą najlepiej i najefektywniej na Pomorzu – wskaźniki EWD

NAUCZYCIELE GDYŃSKIEJ TRÓJKI
UCZĄ NAJLEPIEJ i NAJEFEKTYWNIEJ na POMORZU

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła 21 X 2022 r. WSKAŹNIKI EWD-EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ za okres 2020-2022

EWD to nazwa wskaźnika efektywności nauczania w danej szkole, a także nazwa zestawu technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Do wyliczenia tego wskaźnika wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów, np. 2020-2022 (w roku ubiegłym 2019-2021). Najprościej rzecz ujmując wyniki egzaminu maturalnego (czyli wyniki „na wyjściu” ze szkoły) absolwentów danej szkoły maturalnej porównywane są z ich wynikami z egzaminu na koniec szkoły przedmaturalnej w 2022 roku gimnazjalnej (czyli wynikami „na wejściu” do szkoły). Do publicznej wiadomości podaje się trzyletnie wskaźniki ze względu na większą rzetelność oszacowań tych wskaźników zależną w dużej mierze od liczby danych. Poza tym wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników efektywności nauczania poszczególnych szkół. Wskaźniki EWD z uwagi na sposób ich obliczania służą do porównywania pracy dydaktycznej szkół.

Po raz kolejny okazało się, że najbardziej efektywnie i najlepiej na Pomorzu uczą nauczyciele w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz humanistycznych (j.polski, historia, wos) gdyńska Trójka osiągnęła najwyższe wskaźniki EWD w Trójmieście i na Pomorzu, a także znalazła się w wąskim gronie kilku liceów o najwyższej wartości wskaźnika EWD w Polsce.

Bez wątpienia wskaźnik EWD dla III LO w Gdyni byłby jeszcze wyższy, gdyby w obliczeniach uwzględniano wyniki maturalne z języka angielskiego oraz innych języków obcych (w III LO nauczane są poza językiem angielskim także języki: francuski, hiszpański i niemiecki), a przede wszystkim gdyby uwzględniano wyniki matury międzynarodowej, do której przystępuje i znakomicie zdaje 25% wszystkich absolwentów gdyńskiej Trójki z danego rocznika. W 2022 r. III LO w Gdyni ukończyło 203 absolwentów, którzy osiągnęli znakomite wyniki na maturze krajowej (163) organizowanej przez CKE – Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (poprzez OKE-Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku) oraz na maturze międzynarodowej (40) organizowanej przez IBO-International Baccalaureate Organization.

Należy zauważyć, iż tegoroczne wyniki EWD są ostatnimi z serii tych, które porównywały wyniki matury krajowej z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Po raz pierwszy EWD policzono w odniesieniu do okresu 2010-2012. Wyniki EWD były obliczane i publikowane w latach 2010-2022 jedenaście razy… Ostatni rocznik gimnazjalistów przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku.

SZKOŁY Z NAJWYŻSZĄ EWD w 2022 ROKU (za okres 2020-2022) w TRÓJMIEŚCIE

lp Szkoła Miasto

EWD Ʃ

ewd hum

ewd matprzyr

1. III LO Gdynia

11

4,4

6,6

2. I LO Gdańsk

7,6

3,7

3,9

3. V LO Gdańsk

6,6

1,2

5,4

4. I LO Sopot

5,7

4,8

0,9

5. II LO Sopot

5,4

3,9

1,5

6. GLA Gdańsk

5,3

-1,7

7

7. II LO Gdańsk

4,5

2,2

2,3

8. III LO Gdańsk

3,9

0,8

3,1

9./10 VIII LO Gdańsk

3,8

0,4

3,4

9./10. XX LO Gdańsk

3,8

-1,9

5,7

EWD Ʃ – Edukacyjna Wartość Dodana łącznie
ewd hum – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, wiedza o społ.)
ewd matprzyr – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) kolorem niebieskim oznaczono nazwy szkół, w których zdawana jest matura krajowa (CKE) i matura międzynarodowa (IBO)

SZKOŁY Z NAJWYŻSZĄ EWD w 2022 ROKU w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Słupsku na tle szkół z najwyższymi EWD w wybranych miastach Polski

Szkoła Miasto

EWD Ʃ

ewd hum

ewd matprzyr

III LO Mar.Woj.RP Gdynia

11

4,4

6,6

I LO M.Kopernika Gdańsk

7,6

3,7

3,9

I LO Sopot

5,7

4,8

0,9

II LO Słupsk

7,8

3,3

4,5

   

 

 

 

I LO, A.Mickiewicza Białystok

7,4

1,4

6

II LO Białystok

10,4

2,6

7,8

V LO Biel.-Biała

9,3

1,6

7,7

III LO A.Mickiewicza Katowice

8,7

3,3

5,4

LO Jadwigi Królowej Kielce

9

2,3

6,7

V LO, Witkowskiego Kraków

13,6

7,5

6,1

I LO Staszica Lublin

8,6

1,9

6,7

I LO, Kopernika Łódź

6,7

-0,4

7,1

VIII A.Mickiewicza Poznań

7,3

-0,8

8,1

VI LO J.Kochanow. Radom

6,8

1,1

5,7

XIII LO Szczecin

11,8

6

5,8

Uniwersyteckie LO Toruń

7,7

3,3

4,4

IX LOK.Hoffmanowej Wa-wa

7,7

2

5,7

LXXXIA.Fredry Wa-wa

7,7

4

3,7

XLI J.Lelewela Wa-wa

8,2

3,9

4,3

LXVIIJNoJeziorańskiego Wa-wa

8,3

3,8

4,5

BednarskaSzkołaReal. Wa-wa

8,9

5,8

3,1

VI T.Reytana Wa-wa

8,9

1,4

7,5

XXXIIILO,Kopernika Wa-wa

9,5

3,8

5,7

VIIJSłowackiego Wa-wa

9,5

5,4

4,1

XVII F.Modrzew. Wa-wa

9,5

4,8

4,7

XVIII J.Zamoyskiego Wa-wa

10

3,2

6,8

VLOJ.Poniatow. Wa-wa

10,2

2,5

7,7

XIV LO,Staszica Wa-wa

10,4

-0,5

10,9

2SpLOPawłaJasienicy Wa-wa

10,4

5,7

4,7

VIII Władysł.IV Wa-wa

11,1

3,4

7,9

XXVIILO,Czackiego Wa-wa

12,9

8,2

4,7

III LO A.Mickiewicza Wrocław

8

2,5

5,5

XIV LO,PolBelgijskiej Wrocław

9

3,6

5,4

Akad.Polit.Wrocław. Wrocław

10,6

3,9

6,7

EWD Ʃ – Edukacyjna Wartość Dodana łącznie
ewd hum – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, wiedza o społ.)
ewd matprzyr – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) kolorem niebieskim oznaczono nazwy szkół, w których zdawana jest matura krajowa (CKE) i matura międzynarodowa (IBO)

EWD w 2022 ROKU (za okres 2020-2022) – GDYNIA

Szkoła Miasto

EWD Ʃ

ewd hum

ewd matprzyr

III LO Gdynia

11

4,4

6,6

VI LO Gdynia

3,6

-0,2

3,8

X LO Gdynia

3,6

0,5

3,1

II LO Gdynia

3,2

0,9

2,3

XIV LO Gdynia

2,5

0,6

1,9

Katolickie LO Gdynia

1,2

-1

2,2

Jezutów LO Gdynia

1,1

0,4

0,7

XVII LO Gdynia

-2,4

-1,1

-1,3

I ALO Gdynia

-2,5

-2,6

0,1

IX LO Gdynia

-5,3

-2,7

-2,5

V LO Gdynia

-9,4

-4,6

-4,8

EWD Ʃ – Edukacyjna Wartość Dodana łącznie
ewd hum – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów humanistycznych (j.polski, historia, wiedza o społ.)
ewd matprzyr – Edukacyjna Wartość Dodana w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) kolorem niebieskim oznaczono nazwy szkół, w których zdawana jest matura krajowa (CKE) i matura międzynarodowa (IBO)
źródło danych: https://ewd.edu.pl/ , dostęp 22 X 2022
https://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO w Gdyni oraz Gdynia IBO World School 0704

„… Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania oraz nazwa wskaźnika efektywności nauczania.

Aby można ją zastosować, musimy zgromadzić wyniki dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. W modelu szacowania wskaźników EWD dla szkoły uwzględniamy informacje o wynikach egzaminacyjnych oraz dodatkowo informacje o płci ucznia oraz dysleksji.

Metoda EWD pozwala analizować wyniki nauczania w szkołach ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Postęp ten w poprawny statystycznie sposób pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej.

Wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół.

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Podobnie wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Jakie dane wykorzystywane są do szacowania wskaźników?

Do wyliczenia ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów, np. 2017-2019, (2018-2020, 2019-2021). Do publicznej wiadomości podano trzyletnie wskaźniki, że względu na większą rzetelność oszacowań tych wskaźników zależną w dużej mierze od liczby danych. Wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół.”

źródło: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:co-pokazuje-ewd&catid=128&Itemid=262

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Skip to content